top of page

SZERVEZETEKNEK

Nézz bele.

Szakmai alapok.

Kutatás.

A projekt első szakaszában minden projekt partner feltárta a NEET fiatalok helyzetét hazájában. A Salva Vita Alapítvány Budapesten és környékén végzett kutatást. 

 

A kutatás kvantitatív részében 205 érintett fiatal egy nemzetközi szakemberek által kidolgozott kérdőívet töltött ki. Válaszaik rávilágítottak arra, hogy milyen a gazdasági, társadalmi és szociális helyzetük, egészségi állapotuk, mik a céljaik, vágyaik és érdeklődési körük. 

 

A kvalitatív kutatási anyag egy része azokat a véleményeket, tapasztalatokat, elképzeléseket tartalmazza, amelyeket a fiatalok környezetében élők (családtagok, rokonok, barátok, ismerősök, gyámok és más szakemberek) fogalmaztak meg, fókuszcsoportos interjúk és mélyinterjúk során.  

 

Megkérdeztük több cég és intézmény képviselőjét is, akik a munkáltatói oldal szempontjait és elvárásait vázolták fel egy csoportos beszélgetésen.

A több mint 1500 főt érintő nemzetközi és hazai eredmények (Bulgária, Írország, Lettország, Magyarország) alább olvashatók.

Módszertan.

A L.I.K.E. program egy komplex innovatív módszertani anyagra épül, mely a nemzetközi programban részt vevő partnerországok kutatási eredményeire támaszkodik.

A módszer nagy hangsúlyt fektet a fiataloknak nyújtott szolgáltatásokon túl a családokkal, barátokkal és munkaadókkal folytatott munkára is. A módszertan célja, hogy teljes körű szolgáltatási kínálatot nyújtson a fiatalok motiválására és munkaerő-piaci bevonására.

A módszertani anyag alábbiakban két nyelven letölthető.

Konferencia.

Munkáltatói Workshop.

Kik azok a NEET fiatalok és miért nem dolgoznak? - 2021. január 13.

 

2021. januátjában a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma Egyesület tagjait és képviselőit a NEET fiatalokat és az ő munkaerő-piaci esélyeiket, nehézségeiket fókuszba állító együtt gondlkodásra invitáltuk.

Olyan kérdéseket beszéltünk meg, mint:

  • Mi nehezíti, akadályozza a hosszabb ideje munkanélküli fiatalok (18-30 év) elhelyezkedését?

  • Mik a munkaadók fiatal álláskeresőkkel kapcsolatos legfontosabb elvárásai?

  • Hogyan lehet hosszútávon sikeres e fiatalok foglalkoztatása?

  • Lát-e lehetőséget az Önök cégénél arra, hogy ott a fiatalok gyakorlatot / munkatapasztalatot szerezzenek? Lát-e lehetőséget ilyen fiatalok foglalkoztatására? 

  • Milyen segítségre volna munkáltatóként szüksége ahhoz, hogy az ilyen fiatalok esélyt kapjanak az elhelyezkedésre?

Az online eseményt Koltai Luca (Hétfa Kutatóintézet) előadása vezette be, mely egy nagyon aktuális témát járt körbe: Fiatalok a koronavírus árnyékában.

 

LÉPJEN

KAPCSOLATBA VELÜNK.

Várjuk azoknak a civil szervezeteknek, potenciális munkaadóknak és szakértőknek jelentkezését, akik szívesen dolgoznának velünk együtt, közös céljaink elérésében.

Személyesen

Szeglet Közösségi- és Élménytér

Salva Vita Alapítvány

1116 Budapest, Albertfalva utca 3/A

Telefonon

06 70 452 4071

06 70 398 5042

E-mailben

Munkatársaink, Zsiday Krisztina és  Bíró Veronika várják hívásukat.

bottom of page