Line separator

PROGRAMOK

Munkáltatói Workshop.

Kik azok a NEET fiatalok és miért nem dolgoznak? - 2021. január 13.

 

2021. januátjában a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma Egyesület tagjait és képviselőit a NEET fiatalokat és az ő munkaerő-piaci esélyeiket, nehézségeiket fókuszba állító együtt gondlkodásra invitáltuk.

Olyan kérdéseket beszéltünk meg, mint:

  • Mi nehezíti, akadályozza a hosszabb ideje munkanélküli fiatalok (18-30 év) elhelyezkedését?

  • Mik a munkaadók fiatal álláskeresőkkel kapcsolatos legfontosabb elvárásai?

  • Hogyan lehet hosszútávon sikeres e fiatalok foglalkoztatása?

  • Lát-e lehetőséget az Önök cégénél arra, hogy ott a fiatalok gyakorlatot / munkatapasztalatot szerezzenek? Lát-e lehetőséget ilyen fiatalok foglalkoztatására? 

  • Milyen segítségre volna munkáltatóként szüksége ahhoz, hogy az ilyen fiatalok esélyt kapjanak az elhelyezkedésre?

Az online eseményt Koltai Luca (Hétfa Kutatóintézet) előadása vezette be, mely egy nagyon aktuális témát járt körbe: Fiatalok a koronavírus árnyékában.

 

Szakmai konferencia.

Veled kezdődik! Online Konferencia​ - 2020. október 7. 

Téma:  

Oktatásból, képzésből, foglalkoztatásból kiszoruló 

„NEET” fiatalok magyarországi helyzete és 

lehetőségei

E fiatal felnőttek gyakran hátrányos helyzetűek, elszigeteltek, szociális és mentális problémákkal küzdenek, alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, így szakmai segítség nélkül egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a munkavállalás szempontjából is.

Témák:

A rendezvény előadásait élőben, online közvetítettük, így FACEBOOK oldalunkon továbbra is elérhető a teljes felvétel vágatlanul, és az előadások egyesével.

Az előadások a címre kattintva is elérhetők.

Módszertan.

Elkészült a L.I.K.E. projekt komplex innovatív módszertani anyaga

A három országban végzett kutatási eredményekre támaszkodva, elkészült a projekt interdiszciplináris innovatív módszertani anyaga, mely a fiatal célcsoport specifikus igényeire szabtak a partnerek. A módszer nagy hangsúlyt feketet a fiataloknak nyújtott szolgáltatásokon túl a családokkal, barátokkal és munkaadókkal folytatott munkára is. A módszertan célja, hogy teljes körű szolgáltatást nyújtson a fiatalok motiválására és munkaerőpiaci bevonására.

A módszertani anyag honlapunkról letölthető.

Kutatás.

A projekt keretein belül minden projekt partner feltárta a NEET fiatalok helyzetét hazájában. A Salva Vita Alapítvány Budapesten és környékén végzett kutatást. 

 

A kutatás kvantitatív részében 205 érintett fiatal egy nemzetközi szakemberek által kidolgozott kérdőívet töltött ki. Válaszaik rávilágítottak arra, hogy milyen a gazdasági, társadalmi és szociális helyzetük, egészségi állapotuk, mik a céljaik, vágyaik és érdeklődési körük. A megkérdezettek közül többen jelezték, hogy szívesen csatlakoznak a LIKE programhoz. 

 

A kvalitatív kutatási anyag egy része azokat a véleményeket, tapasztalatokat, elképzeléseket tartalmazza, amelyeket a fiatalok környezetében élők (családtagok, rokonok, barátok, ismerősök, gyámok és más szakemberek) fogalmaztak meg, fókuszcsoportos interjúk és mélyinterjúk során.  

 

Megkérdeztük több cég és intézmény képviselőjét is, akik a munkáltatói oldal szempontjait és elvárásait vázolták fel egy csoportos beszélgetésen. Hangsúlyozták, hogy nyitottak az együttműködésre, és adnak esélyt a nehézségekkel küzdő fiataloknak a munkavállalásban. Egyre inkább számítanak ezekre a fiatalokra a toborzás és kiválasztás során, és céljuk a hosszú távú foglalkoztatás. 

 

Kutatásunk rámutatott arra, hogy mind a felelős hozzátartozók mind pedig a munkáltatók igényt tartanak szakmai támogatásunkra a NEET fiatalok helyzetének javítása érdekében, és maguk a fiatalok is számítanak ránk. 

 

Fontos számunkra a résztvevők véleménye, ezért a projekt megvalósítása során igyekszünk tevékenységünket a kutatás során feltárt igényekhez igazítani.

A több mint 1500 főt érintő nemzetközi és hazai eredmények (Bulgária, Írország, Lettország, Magyarország) alább olvashatók.